کمپین سرود منطقه پرواز ممنوع به عنوان اولین پویش سراسری سرود در کشور توسط سینوا – مرکز تخصصی هنرهای جمع خوانی برگزار گردید. این شکل از کمپین برای سینمای کشور، مخصوصا سینمای کودک و نوجوان ظرفیت خوبی محسوب میشود.
در بالا تیزر تلویزیونی پویش سرود فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید