اجرای گروه سرود حسینیه هنر سبزوار مقابل سینما شکوفه تهران

 

*****

اجرای گروه سرود مدرسه منصوری اصفهان

 

*****

گروه سرود دختران آفتاب اصفهان

 

*****

گروه سرود یاوران آفتاب اصفهان

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید