سرود تکخوان
گروه سرود شهید فرجی
شاعر: محمد مهدی خان محمدی
سرپرست گروه: حسین نصیری
تنظیم: محمد فرشته نژاد

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید