سرود پرتو امید
گروه سرود اسرا
سرپرست گروه: حکت الله صادقی
تنظیم: علی اسفندیاری
تهیه شده در خانه موسیقی بسیج

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید