مصاحبه

گفت و گوی خواندنی با خواننده سرود «یار دبستانی من»

اشاره: جمشید جم، متولد اول مرداد 1330، سردبیر و تهیه کننده توانای رادیو و خواننده ی خوشنام و کم کار، صدایش را برای ترانه...