یادداشت

ماندگارترین موسیقی و سرود فیلم های کودک + ویدئو

تولید سرود برای کودکان مثل سایر حوزه های مربوط به‌ این سنین، نکته سنجی های زیادی را می‌ طلبد. چه بسا آثاری که بدون...