خبر

پویش سرود منطقه پرواز ممنوع در راهپیمایی سیزده آبان

سینوا: به گزارش تحریریه سینوا، همزمان با یوم الله سیزده آبان، روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش آموز، تعدادی از گروه های...

مدیران فرهنگی از هنرمندان استفاده ابزاری می کنند

وقتی که مشغول پژوهشی درباره هنرهای جمع خوانی بودم به یک قسمت از برنامه راز رسیدم. آقای نادر طالب زاده چند نفر از افراد...