پویش سرود منطقه پرواز ممنوع

استان اصفهان رکورد دار حضور در پویش سرود منطقه پرواز ممنوع

گروه های سرودی اصفهان استقبال بی نظیری از پویش سرود منطقه پرواز ممنوع داشته اند. تا کنون بیش از۶۴۰ ثبت نامی از سراسر کشور...

تولیدکننده سرود منطقه پرواز ممنوع: نقش سرود در سینما جدی تر...

  حامد اسماعیلی بنیانگذار مرکز هنرهای جمع خوانی (سینوا) است. مرکزی که به صورت تخصصی بر روی هنرهای جمع خوانی فعالیت دارد و فعالیت جدیدی...