تحریریه سینوا – رسانه تخصصی هنرهای جمع خوانی

آخرین اخبار و مطالب در مورد در تحریریه سینوا

از دیدن نماهنگ‌های جمع‌خوانی لذت ببرید!

نماهنگ «یار خراسانیم»
با اجرای گروه سرود نور الهدی قم
گزارش مختصری از اجراهای سراسری
پویش سرود منطقه پرواز ممنوع
نماهنگ سرود «أرض العزة»
تهیه شده در واحد تولیدات سینوا

اخبار جشنواره‌ها و رویدادهای جمع‌خوانی

اگه میخواید که زودتر از بقیه از اخبار حوزه جمعخوانی (مثل جشنواره‌ها، پویش‌ها و مسابقات سرود و جمعخوانی) مطلع بشید، می‌تونید به خبرنامه ما بپیوندید.
آمار سرود رو می‌گیری؟